Новини, події, оголошення

Здобувачі вищої освіти факультету – учасники процесу перегляду освітніх програм

З метою активного залучення здобувачів вищої освіти до процедури моніторингу та періодичного перегляду  освітніх програм, 26 жовтня 2023 р. відбулася зустріч гарантів освітніх програм факультету дошкільної та спеціальної освіти та здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.

У ході зустрічі здобувачів ознайомлено з нормативними документами, що регулюють  процедури розроблення, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду ОП (Положення про освітні програми (http://surl.li/givtd), Положення про участь студентів у забезпеченні якості вищої освіти (http://surl.li/plsn) та ін.).

Увагу акцентовано на можливостях здобувачів вищої освіти висловлювати свої пропозиції та зауваження до ОП.

У ході зустрічі прийнято рішення активізувати участь здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти за спеціальностями 012 Дошкільна освіта та 016.01 Спеціальна освіта. Логопедія у процедурі моніторингу та періодичного перегляду ОП шляхом опитування, участі у проведенні внутрішніх та зовнішніх заходів з моніторингу та контролю за якістю вищої освіти, участі в обговореннях ОП на засіданнях кафедр, вчених радах факультету, усного повідомлення гаранта ОП та науково-педагогічних працівників під час освітнього процесу, а також мають можливість залишити свої зауваження та пропозиції до ОП на сайті факультету.