Новини, події, оголошення

Впровадження ідей Василя Сухомлинського у теорію та практику дошкільної освіти

29 вересня 2021 року на базі науково-дослідній лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття» відбувся науково-практичний  семінар «Впровадження ідей Василя Сухомлинського у теорію та практику дошкільної освіти».

У першому виступі «Сучасні виклики у підготовці фахівців дошкільної освіти» Кушнір Валентина Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти,  зупинилася  на стані підготовки магістрів дошкільної освіти на факультеті дошкільної та спеціальної освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Використання педагогічних ідей Василя Сухомлинського у змістовому наповненні освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Доцент кафедри дошкільної освіти, декан факультету Попиченко Світлана Сергіївна у виступі «Практична підготовка магістрів дошкільної освіти» акцентувала увагу на важливості формування у майбутніх  вихователів закладів дошкільної освіти дитиноцентрованої мотивації до професійної діяльності, а саме: розвинений пізнавальний інтерес до світу дошкільного дитинства; сприйняття самоцінності дитинства; емоційно-ціннісне ставлення до дитини як суб’єкта спілкування і професійної взаємодії тощо.

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології розвитку дитини Іщенко Людмила Валентинівна висвітлила питання  співпраці викладачів кафедр із роботодавцями, управлінцями закладів дошкільної освіти, громадськістю міста.

На заході було презентовано щорічний Вісник науково-дослідної лабораторії «В.О.Сухомлинський і школа ХХІ століття».