Новини, події, оголошення

ВІДКРИТЕ ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ : «МЕТОДИ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ»

29.09.2021 року кандидатом педагогічних наук, доцентом Трофаїла Наталею Дмитрівною було проведене відкрите заняття з навчальної дисципліни фізична культура з методикою викладання на тему: «Методи та форми організації фізичного виховання» зі студентами 412 групи.

Фізична культура як складова загальної культури, закладає основи збереження здоров’я та розвитку всіх його складових, використовує комплексний підхід до формування розумових та фізичних якостей і навичок, удосконалює фізичну та психологічну підготовку до активної життєдіяльності, формує пріоритети оздоровчої спрямованості фізичних вправ та забезпечує загальний культурний розвиток особистості.

Під час заняття студенти брали активну участь в обговорені та вирішенні поставлених завдань, а також демонстрували методи організації фізичного виховання.

На практичному занятті були присутні викладачі кафедри психології та педагогіки розвитку дитини:  к.п.н. доцент Бутенко О.Г., к.п.н. доцент Кравчук Н.П.,  к.п.н. доцент Карнаух Л.П., к.п.н. викладач Рябошапка О.В., викладач Журавка Т.В.

По завершенню практичного заняття присутні члени кафедри обговорили відкрите заняття, висловили свої рекомендації та пропозиції.

Висновок: Практичне заняття проведено на високому методичному рівні.