Новини, події, оголошення

Відкрите конкурсне онлайн-заняття

          20.10.2022 року відповідно до розкладу занять на третій парі старшим викладачем кафедри спеціальної та інклюзивної освіти Черніченко Людмилою Анатоліївною було проведено відкрите конкурсне онлайн-заняття для здобувачів вищої освіти денної форми навчання ОС «бакалавр», спеціальності 016 Спеціальна освіта 214 групи. Заняття проводилось у рамках дисципліни «Рання логопедична корекція» на тему: Методи та форми корекційно-розвиткового навчання дітей раннього віку з мовленнєвими порушеннями, на платформі Google Meet.

 

     У межах тематики відкритого заняття викладачем було розкрито  основні методи та форми корекційно-розвиткового навчання дітей раннього віку з мовленнєвими порушеннями. Підібраний цікавий матеріал, дозволяв застосування прийомів розповіді, характеристики, пояснення, коментування ходу подій та їх закономірностей. Окрім того викладач постійно залучав студентів до активної участі у занятті використовуючи сучасні методичні прийоми з мультимедійними засобами для глибшого розкриття теми.

       На відкритому занятті були присутні члени кафедри спеціальної та інклюзивної освіти: кандидат педагогічних наук, доцент Хрипун Д.М., кандидат педагогічних наук, доцент Калиновська І.С та кандидат педагогічних наук, старший викладач Слатвінська А.А.

       По завершенню заняття на кафедрі відбулося активне обговорення позитивних та невдалих аспектів викладання. А також було окреслено шляхи вдосконалення проведення онлайн-заняття.

         Викладачі кафедри, які були присутні на он-лайн занятті залишили відгуки в «Журналі взаємовідвідувань».

       Загалом, відкрите конкурсне онлайн-заняття було проведено на високому науковому, навчально – методичному рівні і одержало схвальні відгуки, зокрема відзначено професіоналізм та широку ерудицію викладача, вміння зосередити увагу слухачів на головних положеннях матеріалу, створити творчу та робочу атмосферу.