Спеціальна освіта

Силабуси дисциплін вільного вибору ОС молодший бакалавр

Педагогічна творчість

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі

Дитяча практична психологія

Ознайомлення дітей з природним довкіллям

Здоров’язбережувальні технології в закладах освіти

Гігієна дітей і підлітків в системі спеціальної освіти з основами генетики

Основи наукових досліджень

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства

Художня праця та основи дизайну

Формування інформаційно-освітнього середовища в навчальних закладах

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Українознавство

 

Презентації дисциплін вільного вибору ОС молодший бакалавр

Гігієна дітей та підлітків в системі спеціальної овіти з основами генетики

Дитяча практична психологія

Здоров’язабезпечувальні технології в закладах освіти

Навчання рідної мови в полікультурному середовищі

Ознайомлення дітей з природним довкіллям

Основи наукових досліджень

Охорона праці та безпека життєдіяльності

Педагогічна творчість

Психолого-педагогічні засади раннього дитинства

Художня праця та основи дизайну

Українознавство