Новини, події, оголошення

РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ НА ФАКУЛЬТЕТІ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

 З 9 по 11 січня 2019 року, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2018 р. № 3097-л «Про проведення акредитаційної експертизи в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», на кафедрах дошкільної освіти та психології і педагогіки розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти УДПУ імені Павла Тичини працювала експертна комісія у складі: Коновальчука Івана Івановича – завідувача кафедри дошкільної освіти та педагогічних інновацій, доктора педагогічних наук, доцента Житомирського державного університету імені Івана Франка, голови експертної комісії; Загородньої Людмили Петрівни – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри дошкільної педагогіки і психології Глухівського національно-педагогічного університету імені Олександра Довженка, члена експертної комісії; Мачинської Наталії Ігорівни – завідувача кафедри початкової та дошкільної освіти, доктора педагогічних наук, доцента Львівського національного університету імені Івана Франка, голови експертної комісії; Комісарик Марії Іванівни – кандидата педагогічних наук, доцента кафедри педагогіки та психології дошкільної освіти Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, члена експертної комісії.

       Метою роботи комісії було проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія та Дошкільна освіта. Початкова освіта зі спеціальності 012 Дошкільна освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.
Експертна комісія перевірила організаційне, навчально-методичне, інформаційне, кадрове забезпечення навчально-виховного процесу; провела огляд матеріально-технічної бази та вибіркове порівняння облікових документів з реальним станом і наявністю обладнання в кабінетах, аудиторіях та лабораторіях.


Глибокий аналіз професійної діяльності фахівців випускових кафедр дошкільної освіти, психології та педагогіки розвитку дитини, дозволив експертній комісії зробити висновки, що підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названих рівнів навчальної підготовки та забезпечує державну гарантію якості освіти.