Новини, події, оголошення

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВ ЗДОБУВАЧІВ НА ВІЛЬНИЙ ВИБІР ДИСЦИПЛІН

З метою формування професійної компетентності здобувача вищої освіти відповідно вимог ринку праці, відбувається процес вільного вибору навчальних дисциплін.

Відтак, здобувачі ОС магістр, спеціальності 012 Дошкільна освіта мали змогу ознайомитися з «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», переліком навчальних дисциплін, процедурою вибору.

Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам.

Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін, створює умови для досягнення ними таких цілей:

  • поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми;
  • поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загально-професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузі знань;
  • ознайомитися із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компетентностями.

Ознайомитися з каталогом дисциплін вільного вибору можна за посиланням: