Новини, події, оголошення

Продуктивно практикували й задоволення з цього мали!

Сьогодні, 29-го грудня відбулась звітна конференція з навчальної логопедичної практики студентів 2-го  курсу спеціальності «Спеціальна освіта». Логопедична практика проводилася відповідно навчального плану два тижні, в ІІІ семестрі з 14.12.2020 р. по 25.12.2020 р. в дистанційному режимі.

Початковим етапом організації практики було проведення настановної конференції, завданням якої було ознайомлення студентів зі змістом програми, їх правами, обов’язками, критеріями оцінювання результатів діяльності студентів під час виконання обов’язків учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи). У процесі проходження практики здійснювався щоденний і підсумковий контроль та облік роботи студентів-практикантів.

 

Основна мета навчальної логопедичної практики – проведення логопедичної роботи в умовах спеціального закладу, формування у студентів-практикантів уявлення про особливості корекційно-виховного процесу, стимулювання використання теоретичних знань на практиці під час діагностики та корекції мовленнєвих порушень у дошкільників із  порушеннями мовлення.

Звіт з практики студенти захищали на підсумковій конференції перед комісією, до складу якої входили керівник практики: Черніченко Л. А. та Калиновська І. С.,  а також відповідальна за педегогічну практику на кафедрі спеціальної та інклюзивної освіти: Колісник Л.В.

У ході конференції студенти звітували про свою роботу під час практики, надали узагальнений аналіз її результатів, обмінювалися досвідом у формі відео-фото-презентацій перебігу практики й творчих звітів, обговорили причини труднощів та висловили пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до здійснення майбутньої професійної діяльності.

Потрібно відзначити достатній рівень підготовленості студентів-практикантів до виконання професійних обов’язків. Всі студенти сумлінно готувалися до проведення онлайн-занять, знайшли креативний підхід до дітей, вдало організували їх діяльність на онлайн-заняттях та добирали відповідний дидактичний матеріал.

 

Проходження навчальної логопедичної практики сприяє формуванню у студентів-практикантів уявлення про особливості корекційно-виховного процесу в спеціальному закладі та їх підготовці до виконання професійних обов’язків учителя-логопеда (учителя-дефектолога, вихователя логопедичної групи).