ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ДИТЯЧА ПСИХОЛОГІЯ”

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти зі студентами 314 групи було проведено практичне заняття з дисципліни “Дитяча практична психологія”. Під керівництвом викладача Колонтаєвської С.В. студенти набували досвіду психологічної діяльності, виробляли уміння та навички необхідні для навчально-виховної роботи психолога, аналізували за допомогою методик свої особистісні якості і рівень практичної підготовленості до майбутньої професійної діяльності.