Новини, події, оголошення

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ З ДИСЦИПЛІНИ “ДИТЯЧА ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ”

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти викладачем Колонтаєвською С.В. було проведено практичне заняття з студентами 313 групи  з дисципліни “Дитяча практична психологія”.

Головною метою заняття було закріплення теоретичних знань у галузі практичної психології, а також набуття навичок практичної роботи: узагальнення, систематизація і поглиблення психологічних знань, умінь та навичок, отриманих студентами на лекціях; перетворення теоретичних знань у систему професійних умінь; формування професійно-особистісних, професійно-значущих, рефлексивних якостей; підвищення професійної компетентності згідно з кваліфікацією; посилення інтересу та любові до обраної професії.