Новини, події, оголошення

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

З метою формування компетентності здобувача вищої освіти відповідно до вимог ринку праці, відбувається процес вибору навчальних дисциплін. Відтак, викладач кафедри дошкільної освіти Гарбар Світлана Володимирівна та лаборант кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Журавко Тетяна Валеріївна разом зі здобувачами  І курсу вступу 2022 р. ОС «Бакалавр» (термін навчання 1 рік 10 місяців та 2 роки 10 місяців), спеціальності 012 Дошкільна освіта ознайомилися з «Положенням про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої освіти в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини», переліком навчальних дисциплін, процедурою вибору і термінами здійснення запису.

Вибіркові навчальні дисципліни надають можливість здійснення поглибленої підготовки за спеціальністю, що визначають характер майбутньої діяльності; сприяють академічній мобільності здобувача та його особистим інтересам.

Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін, створює умови для досягнення ними таких цілей:

  • поглибити професійні знання в межах обраної освітньої програми;
  • поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і загально-професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених спеціальностей і галузі знань;
  • ознайомитися із сучасним рівнем наукових досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати навчання за загальними компетентностями.

Ознайомитися з каталогом дисциплін вільного вибору можна за посиланням: