Опитування для здобувачів вищої освіти

Опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо проходження практики
Опитування здобувачів вищої освіти щодо обрання дисциплін вільного вибору
Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо обрання дисциплін вільного вибору
Опитування для здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесністі
Результати опитування для здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесністі
Опитування для здобувачів вищої освіти «Булінг та його прояви у середовищі студентів»
Результати опитування для здобувачів вищої освіти «Булінг та його прояви у середовищі студентів»
Опитування для здобувачів вищої освіти «Враження від дисципліни»
Результати опитування для здобувачів вищої освіти «Враження від дисципліни»
Опитування для здобувачів вищої освіти “Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти”
Результати опитування для здобувачів вищої освіти “Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти” 
Опитування для здобувачів вищої освіти щодо стану психічного здоров’я у зв’язку з військовими подіями
Результати опитування для здобувачів вищої освіти щодо стану психічного здоров’я у зв’язку з військовими подіями
Опитування  для здобувачів вищої освіти щодо процедури врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому процесі
Результати опитування  для здобувачів вищої освіти щодо процедури врегулювання конфліктних ситуацій в освітньому процесі
Опитування для здобувачів вищої освіти I курсу. “Якість освітнього процесу та рівень адаптованості до навчання в нашому закладі вищої  освіти”
Результати опитування для здобувачів вищої освіти I курсу. “Якість освітнього процесу та рівень адаптованості до навчання в нашому закладі вищої  освіти”
Опитування для здобувачів вищої освіти, що входять у склад органів студентського самоврядування
Результати опитування для здобувачів вищої освіти, що входять у склад органів студентського самоврядування 
Опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості самостійної роботи здобувачів освіти
Результати опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості самостійної роботи здобувачів освіти
Опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії
Результати опитування для здобувачів вищої освіти щодо якості організації освітнього процесу впродовж заліково-екзаменаційної сесії
Опитування для здобувачів вищої освіти «Якість освітньо-професійних програм та освітнього процесу»
Результати опитування для здобувачів вищої освіти «Якість освітньо-професійних програм та освітнього процесу»
Опитування для здобувачів вищої освіти «Неформальна освіта»
Результати опитування для здобувачів вищої освіти «Неформальна освіта»
Опитування «Наукова діяльність здобувача вищої освіти під час навчання»
Результати опитування «Наукова діяльність здобувача вищої освіти під час навчання»
Опитування «Формування Soft skills у здобувачів вищої освіти»
Результати опитування «Формування Soft skills у здобувачів вищої освіти»
Опитування здобувачів освіти, щодо якості роботи деканату та інших структурних
Результати опитування здобувачів освіти, щодо якості роботи деканату та інших структурних
Анкетування щодо механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти
Результати анкетування щодо механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти
Анкетування щодо матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
Результати анкетування щодо матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення освітнього процесу
Опитування здобувачів вищої освіти щодо зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень
Результати анкетування щодо зрозумілості критеріїв оцінювання навчальних досягнень