Результати анкетування щодо механізмів освітньої, організаційної, інформаційної, консультативної та соціальної підтримки здобувачів вищої освіти