Новини, події, оголошення

ОНЛАЙН-ЗАНЯТТЯ З СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ НА ТЕМУ: «СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ»

На сучасному етапі розвитку суспільства спостерігається підвищений інтерес до проблеми обдарованості, адже нині актуальною є потреба у людях, які вміють неординарно вирішувати завдання, нестандартно мислити, мати розвинутий творчий потенціал, бути стресостійкими та цілеспрямованими. Такі люди вносять вагомий внесок у розвиток суспільства, оскільки наділені якостями обдарованості.

22 квітня 2021 року доцентом кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Кравчук Н. П. спільно з методистом Кравченко І. Б. та соціальним педагогом Музиченко К. С. ДНЗ №30 м. Умані було проведено бінарне підсумкове практичне заняття з соціальної педагогіки для 4 курсу денної форми навчання на тему: «Соціально-педагогічна робота з обдарованими дітьми». За умов організації освітнього процесу у дистанційному режимі використовувалася платформа Google Meet.

На занятті здобувачі вищої освіти, на основі співробітництва, ознайомилися з соціально-педагогічними проблеми обдарованих дітей, методами діагностики та технологіями діяльності з обдарованими дітьми.

Методист закладу дошкільної освіти №30 – Кравченко Інна Борисівна ознайомила студентів з напрямами та принципами роботи з обдарованими дітьми, а Музиченко Катерина Сергіївна – соціальний педагог цього ж закладу, розкрила особливості роботи соціального педагога з дітьми та їх батьками.

Інтерактивна взаємодія у процесі роботи, надала студентам можливості цікавого освоєння матеріалу: консультаційний супровід у процесі практичної діяльності у вигляді запитань і відповідей, творчому вирішенню проблемних ситуацій, підбір і проходження тестових завдань.

Дякуємо нашим гостям-стейкхолдерам за плідну співпрацю!