Новини, події, оголошення

Оголошення!

 

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти 15 березня 2021 року розпочато дистанційну акредитаційну експертизу освітньо-професійної програми «016 Спеціальна освіта» освітньої програми «Спеціальна освіта» за початковим рівнем (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр)

Експертна група працює у складі:

Федоренко Світлана Володимирівна, доктор педагогічних наук (Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова) – керівник експертної групи;

Кордонець Вікторія Володимирівна, кандидат психологічних наук (Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний універститет»);

Войтенко Альона Андріївна (Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, здобувач вищої освіти).

2. Установити строк роботи експертної групи, зазнеченої у пункті 1 цього наказу з 15 по 17 березня 2021 року включно.

3. Установити строк подання проекту звіту експертної групи до Національного агенства до 24 березня 2021 року включно.

4. Установити строк подання звіту експертної групи до Національного агенства до 02 квітня 2021 року включно.

Програма візиту