Новини, події, оголошення

ОБГОВОРЕННЯ ПРОЕКТІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ «ДОШКІЛЬНА ОСВІТА» на 2022-23.р. р ОС «МОЛОДШИЙ БАКАЛАВР», «БАКАЛАВР» ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ТА СТЕЙКХОЛДЕРАМИ

8 квітня 2022 р. відбулося обговорення проектів освітньо-професійних програм 012 Дошкільна освіта ОС  «Молодший бакалавр», «Бакалавр» зі стейкхолдерами і здобувачами вищої освіти.

Зокрема гарант освітніх програм Підлипняк І.Ю. наголосила на тому, що оновлення освітньо-професійних  програм  «Дошкільна освіта» здійснюється відповідно до чинних вимог «Положення про освітні програми в Уманському державному педагогічному університету імені Павла Тичини», який вона презентувала перед учасниками заходу.

Гаранти Карнаух Л.П., Підлипняк І.Ю. презентували розгляд проектів ОПП «Дошкільна освіта» ОС «Молодший бакалавр», «Бакалавр», що розроблялися  відповідно до врахування потреб здобувачів, стейкхолдерів і ринку праці.

Стейкхолдер  Дідура Л.О запропонувала удосконалити освітні програми, переглянувши зміст освітніх компонентів, відповідно до особливостей ОП, врахувавши суспільні процеси, що почалися з Україні; наповнити зміст освітніх компонентів питаннями та педагогічної практики психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку в умовах воєнного стану, що забезпечить якісне формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти.

Стейкхолдер Бурлака С.Ю. запропонувала переорієнтувати роботу  центрів «Дивосвіт», «Вундеркінд», що діють на базі кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, на завдання забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей-переселенців, що їх відвідують.

Відбулось обговорення можливостей долучення майбутніх фахівців для надання психолого-педагогічної підтримки дітям дошкільного віку в умовах воєнного стану. Наразі здобувачі  спеціальності 012 Дошкільна освіта долучені до надання волонтерської педагогічної  допомоги. Так, студентки  Письменюк Оксана (21 з група) та  Феськова Дар’я (412 група) працюють з першого дня роботи Центру для дітей-переселенців «Джерельце».

За результатами опитувань, консультацій, робочих засідань проектної групи було внесено зміни до ОПП «Дошкільна освіта у 2022р., а саме змінено зміст освітніх компонентів «Превентивна робота в закладах освіти» «Здоров`язбережувальні технології та безпека життєдіяльності в закладах освіти», «Психодіагностика та психокорекція дітей». «Ознайомлення дітей з суспільним довкіллям» та педагогічної практики з урахуванням потреб формувати фахові і загальні компетентності в умовах воєнного стану.