Новини, події, оголошення

НЕТРАДИЦІЙНІ ПРИЙОМИ ФОРМУВАННЯ УСНОГО ЗВ’ЯЗНОГО МОВЛЕННЯ

Провідну роль у процесі мовленнєвого розвитку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення, відіграє розвиток зв’язного мовлення. Ступінь зв’язності мовлення насамперед залежить від його завдань, від ситуації, в якій відбувається спілкування, та від його змісту.

Під час семінарських занять з курсу «Спецметодика початкового навчання мови» студенти демонструють нетрадиційні завдання з розвитку усного зв’язного мовлення у молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення на етапі навчання грамоти в спеціальній школі.