Новини, події, оголошення

НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА ДИДАКТИЧНОГО СУПРОВОДУ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, зокрема факультет дошкільної та спеціальної освіти, має досвід результативної підготовки фахівців у педагогічній галузі, зокрема вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи, що підтверджується їхнім працевлаштуванням у закладах освіти (приблизно 600 осіб щороку). Це розширює спектр діяльності та джерельну базу для педагогічних досліджень у галузі дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкової школи, спонукає і збільшує можливості щодо активізації наукового потенціалу університету.

Задля забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців для Нової української школи та реалізації наступності між двома освітянськими ланками (дошкільної та початкової), виникла ідея створення Науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи.

Із початком 2019-2020 навчального року Науково-методичний центр психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи, який очолила доктор педагогічних наук, професор Демченко Ірина Іванівна, розпочав свою діяльність.

Діяльність Центру зосереджена у наступних напрямках:

проведення ґрунтовних досліджень у галузях дошкільної і початкової освіти та підготовки майбутніх вихователів ЗДО і вчителів початкової школи;

сприяння забезпеченню працівників освіти сучасною науковою інформацією та дидактичними матеріалами;

організація науково-практичних конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів для обміну досвідом педагогів закладів усіх рівнів освіти;

координація наукової праці студентів, здобувачів, аспірантів, докторантів.

У контексті діяльності Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу НУШ ректор Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини професор Олександр Безлюдний підписав угоди про спільну діяльність і партнерство з Інститутом педагогіки НАПН України (відділ початкової освіти)  та з видавництвом «Ранок» про взаємну допомогу та співпрацю в галузі освіти.

Досить потужним є науково-педагогічний склад Центру, який постійно поповнюється і на сьогодні налічує: 4 докторів педагогічних наук, професорів, 11 кандидатів наук, доцентів, 6 аспірантів та 7 провідних спеціалістів з початкової освіти, тренерів НУШ Черкаської області.

Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи оформлений відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа». Простір поділено на кілька осередків: природничо-дослідний, читання, спортивний, ігровий, художньо-творчий, відпочинку, осередок вчителя.

Крім класичних варіантів, використовуються мобільні робочі місця, які Крім класичних варіантів, використовуються мобільні робочі місця, які легко трансформувати для групової, парної та індивідуальної роботи.

Інформаційне забезпечення: сучасна інтерактивна дошка та мультимедійний проектор, комп’ютер та інша оргтехніка.

Створення освітніх осередків доповнюють спеціальні меблі для молодших школярів, контейнери з роздатковими матеріалами тощо.  Для зняття психоемоційного напруження є обладнання для проведення занять з піскової терапії.

При Науково-методичному центрі психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи функціонує бібліотека, яка забезпечена низкою сучасної психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, левова частка якої була подарована відділом початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України та видавництвом «Ранок».

Науково-методичний центр психологічного та дидактичного супроводу Нової української школи є черговим кроком забезпечення високого рівня підготовки фахівців в галузях ― дошкільної, початкової та інклюзивної освіти.