Новини, події, оголошення

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ КАФЕДРИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти починає свою історію ще з 2006 року. За 14 років свого існування на кафедрі проводилася досить потужна видавнича діяльність. Науково-педагогічні працівники кафедри друкують статті у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, фахових виданнях України та закордонних виданнях, видають колективні та одноосібні монографії, посібники, методичні рекомендації та ін..

За останні 3 роки науково-педагогічними працівниками кафедри було видано 4 монографії, 23 навчально-методичних посібники, 55 статей у фахових виданнях України, 25 статей у закордонних виданнях, 33 статей в інших виданнях, 40 тез у збірниках матеріалів міжнародних конференцій, 182 тези у збірниках матеріалів вітчизняних конференцій, 16 статей у виданнях, що індексуються у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science.

З усіма виданнями можна ознайомитись на платформі Репозитарій Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та на сайті Google Академія.