Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ I КУРСУ ОС «МАГІСТР» ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ, СПЕЦІАЛЬНОСТІ: 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА (510З ТА 510АЗ ГРУП)

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти 12 березня відбулась настановча конференція з виробничої практики, метою якої було ознайомлення здобувачів I курсу ОС «Магістр» заочної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта (510з та 510аз груп) з особливостями проходження практики.

Метою практики є набуття студентами практичного досвіду, здобуття навичок самостійної практичної роботи.

Групові керівники надали рекомендації щодо проходження практики в дистанційному режимі, окреслили завдання та особливості роботи студента-практиканта у закладах, що є базами практики.

Під час on-line зустрічі, керівник практики по факультету доц. Дука Т.М. наголосила на необхідності дотримання техніки безпеки та обмежувальних протиепідемічних умов, ознайомила з вимогами щодо оформлення звітної документації.

Проф. Іщенко Л.В. ознайомила з метою, завданнями, змістом практики та окреслила очікувані результати практики.

Доц. Підлипняк І.Ю. зосередила увага здобувачів на особливостях оформлення робочої документації та на процедурі майбутнього захисту результатів виробничої практики в on-line форматі.