Новини, події, оголошення

Настановча конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта (614а групи заочної форми навчання)

28.01.2022 року відбулася настановча онлайн-конференція щодо проходження виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти 614а групи спеціальності 016 Спеціальна освіта заочної форми навчання (керівник практики професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти І. А. Малишевська). Термін проходження виробничої педагогічної практики  з 31.01.2022 – по 11.03.2022 р.р..

Проходження виробничої педагогічної практики здобувачами освіти освітнього ступеня «магістр» має на меті: підготувати висококваліфікованих фахівців до психолого-педагогічної, управлінської та науково-дослідницької діяльності у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.

У ході конференції керівник практики професор Малишевська І.А. окреслила мету та завдання практики, фахові компетентності якими повиннні оволодіти практиканти. Ірина Малишевська ознайомила здобувачів вищої освіти із змістовими модулями виробничої педагогічної практики, які передбачають навчальну, виховну, методичну та дослідницьку діяльність; індивідуальними завданнями практики, які включають: складання індивідуального плану проходження практики, розробку та проведення занять/уроків, позакласних заходів, роботу з батьками дітей з особливими освітніми потребами, розробку діагностичних, дидактичних, наочно-методичних матеріалів, звітну документацією практики.

 

Модератор конференції – Ірина Малишевська.