Новини, події, оголошення

Настановча конференція з виробничої педагогічної практики здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта (601, 602, 603 група заочна форма навчання)

08.09.2022 року відбулася настановча онлайн-конференція щодо проходження виробничої педагогічної практики для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «магістр» спеціальності 012 Дошкільна освіта заочної форми навчання (керівник практики професор кафедри дошкільної освіти С.М. Гаврилюк).

         Термін проходження виробничої педагогічної практики  з 12.09.2022 – по 07.10.2022 р.р.. Метою виробничої педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами та формами організації педагогічного процесу в закладах дошкільної освіти; практичними вміннями планувати, організовувати та здійснювати організаційно-методичну діяльність закладу дошкільної освіти.

 

      Керівник практики професор Гаврилюк С.М. ознайомила здобувачів вищої освіти із змістом та завданнями практики, переліком звітної документації, критеріями оцінювання практики. З метою формування управлінської професійної компетентності здобувачів, Світлана Гаврилюк надала  методичні рекомендації для дистанційного проходження виробничої практики  у закладах дошкільної освіти.