Новини, події, оголошення

НАСТАНОВЧА КОНФЕРЕНЦІЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ IІ КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 012 ДОШКІЛЬНА ОСВІТА ОС «БАКАЛАВР» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

29 березня відбулась настановча конференція з навчальної педагогічної практики для здобувачів IІ курсу Спеціальності 012 Дошкільна освіта ОС «Бакалавр» денної форми навчання.

Під час on-line зустрічі, Дука Т.М. ознайомила з  процедурою проходження практики в дистанційному режимі та вимогах щодо оформлення звітної документації.

Мельникова О.М. наголосила на інструктажі з техніки безпеки, звернула увагу на дотриманні обмежувальних протиепідемічних заходів.

Трофаїла Н.Д. ознайомила присутніх з метою та завданнями практики та окреслила очікувані результати практики.

Авраменко О.О. зосередила увага здобувачів на вимогах щодо ведення робочої документації та націлила їх на необхідність висвітлення практичних здобутків під час підсумкової конференції.

Успіхів, Вам.