Новини, події, оголошення

настановча конференція до виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня

1 жовтня 2021 року відбулася настановча конференція до виробничої практики для здобувачів другого (магістерського) рівня , які навчаються за ОП «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Психологія».  Виробнича практика проходить відповідно до графіку навчального плану  ОПП.  Базами практик є заклади дошкільної освіти.

Мета практичної підготовки здобувачів освіти є оволодіння ними навичками, вміннями та способами організації майбутньої професійної діяльності.

Виробнича практика здобувачів освіти є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахівців у вищих закладах освіти.

Керівники виробничої практики ознайомили здобувачів освіти із правилами безпеки життєдіяльності під час практики,  із завданнями практичної підготовки, організацією та змістом практики,  пояснили особливості ведення та оформлення звітної документації.