Новини, події, оголошення

«МОНТЕССОРІ-ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ»

24 травня 2017 р. на базі кафедри спеціальної освіти факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини проведено регіональний науково-методичний семінар для науковців, практичних працівників, студентів: «МОНТЕССОРІ-ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ».

Робота семінару була організована за такими тематичними напрямками:

  • Застосування методики Монтессорі в реабілітації дітей з особливими потребами.
  • Природні матеріали, як засіб розвитку в дітей мовленнєвого праксису та дрібної моторики.
  • Подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного віку.

Учасники семінару поділилися педагогічним досвідом застосування методів Марії Монтессорі в умовах комплексної реабілітації дітей з особливими освітніми потребами.

Метою семінару став обмін досвідом наукових досліджень з питання застосування методів «виховного середовища» М. Монтессорі у практичній роботі дошкільних навчальних закладів; професійної підготовки майбутніх спеціалістів дошкільного профілю; реалізації інноваційних технологій виховання дітей дошкільного віку; забезпечення соціально-педагогічного супроводу формування ключових компетенцій особистості дитини дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу на засадах методів видатного педагога.

Учасники семінару констатували: зростання вимог до професійної підготовки майбутніх спеціалістів, що вимагають якісно нового теоретичного та методичного забезпечення науково-дослідної діяльності в умовах вищого педагогічного навчального закладу.

Досить цікаво було заслухати вихователя Уманського дошкільного навчального закладу №15 «Сонечко» Мазуркевич Ірину Олександрівну, яка ознайомила учасників семінару з роботою ДНЗ, та особливостями багаторічного застосування методів Марії Монессорі на прикладі груп дошкільного виховання.

Також з доповідями виступили: Демченко Ірина Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, Бабій Інна Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри спеціальної освіти, П’ясецька Наталія Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної освіти та інші.
Учасниками семінару внесені наступні пропозиції:

  • розповсюджувати результати наукових досліджень з означеної проблематики в журналах та періодичних виданнях, що входять до переліку наукометричних баз даних;
  • сприяти в подальшому організації та проведенню спільних науково-практичних заходів, що висвітлюють досвід впровадження «вільного середовища» у практику сучасних ДНЗ;
  • організувати просвітницьку та консультативну роботу з батьками дошкільників з формування освітніх компетенцій у дітей шляхом розповсюдження відповідних рекомендацій науковців;
  • посилити психолого-педагогічну підготовку майбутніх дошкільних педагогів з означеної проблеми.