Новини, події, оголошення

«Круглий стіл» у рамках білоруської співпраці

 

Минулого тижня до Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини в рамках угоди про співпрацю завітала Габінська Алла Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувачка кафедрою психолого-педагогічного супроводу освіти ДЗО «Гродненський інститут розвитку освіти» (Республіка Білорусь). Поточні питання реалізації запланованих заходів співпраці від імені ректора ГІРО, к. пед. н., доц. Сєргейко С. А. та узгоджено із ректором УДПУ імені Павла Тичини – д. пед. н., проф. Безлюдним О. І. – Алла Олександрівна обговорила з проректором з наукової роботи та європейської інтеграції, д. пед. н., проф. Колядою Н. М. та координатором співпраці в університеті – д. пед. н., проф. Осадченко І. І.

Білоруська колега висловила своє захоплення від новоствореного на факультеті дошкільної та спеціальної освіти на базі лабораторії інклюзивної педагогіки тренінгового центру НУШ (декан – д. пед. н., проф. Демченко І. І.).

Також відбулося засідання круглого столу «Психопедагогічні засади формування творчої особистості: розвиток упродовж життя» (учасники семінару: к. пед. н., ст. викл. каф. педагогіки та освітнього менеджменту Ткачук М. М., Савченко Н. В.; к. пед. н., доц. каф. виховних технологій та педагогічної творчості Дзюбенко І. І., д. пед. н., проф. зав. каф. психології та педагогіки розвитку дитини Іщенко Л. В., к. пед. н., доц. каф. дошкільної освіти Бутенко О. Г., к. с.- г. н., керівник арт-студії Мамчур В. В.). Було проаналізовано сучасну концепцію білоруської реформи підготовки та перепідготовки практичних психологів для закладів освіти. Актуальною ідеєю зарубіжних колег присутні визначили уведення у Білорусії посади практичного психолога для роботи з учителями у закладах загальної середньої освіти.

Обговорення організації та проведення нових наукових заходів у 2019-2020 н. р. (конференцій, семінарів, вебінарів тощо) окреслили нові напрями українсько-білоруської співпраці.