Новини, події, оголошення

Коуч-тренінг «Якість освітніх програм як умова забезпечення якісної освіти»

       З метою якісної реалізації освітніх програм, на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, започатковано цикл коуч-тренінгів для науково-педагогічних працівників, стейкхолдерів, студентів та всіх зацікавлених осіб.

    18 січня 2022 року на базі науково-дослідної лабораторії інклюзивної педагогіки факультету дошкільної та спеціальної освіти відбувся Коуч-тренінг «Методичний супровід процесу реалізації освітніх програм» з удосконалення освітніх програм ОС «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» спеціальності 016 Спеціальна освіта у відповідності до нормативно-правових положень, що стосуються порядку організації інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної та загальної середньої освіти.

      На тренінгу були присутні гаранти освітніх програм, члени проєктних груп, викладачі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, стейкхолдери, представники студенства.

     Лариса Фурсова (керівник комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Гайсинської міської ради, стейкхолдер ОП) ґрунтовно поінформувала всіх учасників тренінгу про кардинальні зміни, які відбулися у діяльності інклюзивно-ресурсних центрів з 1 січня 2022 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами» (від 21 липня 2021 р. № 765).

       Ірина Малишевська (професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, член проєктної групи ОПП ОС «Магістр» 016 Спеціальна освіта) наголосила на важливості перегляду нової термінологічної складової інклюзивного навчання та інструктивних рекомендацій щодо організації інклюзивного навчання у закладах дошкільної, загальної середньої освіти, проаналізувала Постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 року №530» (від 28 липня 2021 р. № 769), «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах загальної середньої освіти» (від 15 вересня 2021 р. № 957).

         Світлана Цимбал Слатвінська (професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти, гарант ОПП ОС «Магістр» 016 Спеціальна освіта) запропонувала удосконалити освітні програми, переглянувши зміст освітніх компонентів, відповідно до особливостей ОП (практико зорієнтованого аспекту), врахувавши інноваційні процеси, що почалися з модернізації освіти, введення в дію нових нормативно-правових положень, що змінюють алгоритм співпраці закладів освіти; наповнити зміст освітніх компонентів практичним аспектом, що забезпечить якісне формування професійних компетентностей здобувачів вищої освіти в умовах інклюзивного навчання; переорієнтувати роботу навчально-практичних центрів, що діють на базі кафедри спеціальної та інклюзивної освіти; для забезпечення інтерсистемної діагностики змісту освітніх компонентів презентувала розробку методичних рекомендацій (електронний формат) з вивчення дисциплін ОП.

   

       У ході конструктивної дискусії переконалися, що лише професійна співпраця науковців і практиків дозволить вийти на новий рівень підготовки педагогічних фахівців до роботи в умовах інклюзивного навчання, забезпечить екстерсистемну та інтерсистемну якість освітньої програми, а врахувавши елементи прогнозування майбутніх умов реалізації ОП, постійний моніторинг «Форм та методів педагогічної діагностики й контролю», «Ресурсного забезпечення ОП», «Управління реалізацією ОП» дозволить вибудовувати стратегії забезпечення якості освітньої програми з урахуванням усіх ключових елементів її реалізації.

Модератори коуч-тренінгу – Цимбал-Слатвінська С. В. – професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти,  Малишевська І. А., доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.