Іщенко Людмила Валентинівна

Іщенко Людмила Валентинівна

 

Завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини

 

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов’язки

 • завідувач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини;
 • гарант освітньо-професійної програми Дошкільна освіта. Психологія другого рівня вищої освіти (магістр).

 

Дисципліни, що викладає

 • дошкільна лінгводидактика:
 • теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дошкільників;
 • педагогічні технології дошкільної освіти;
 • ознайомлення дітей з суспільним довкіллям.

Освіта

 • 1974–1977 рр. – Уманське державне педагогічне училище імені Т. Г. Шевченка; спеціальність «Дошкільне виховання»; кваліфікація «Вихователь дитячого садка»;
 • 1983–1988 рр. – Київський державний педагогічний інститут імені М. Горького; спеціальність «Педагогіка і психологія (дошкільна)»; кваліфікація «Викладач дошкільної педагогіки і психології, методист по дошкільному вихованню»;
 • 1993–1997 рр. – аспірантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки;
 • 2002 р. – присвоєно вчене звання доцент;
 • 2014–2016 рр. – докторантура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Спеціальність: 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 • 2018 р. – присвоєно вчене звання професора.

Професійний і науковий інтерес

 • сфера наукових інтересів охоплює спектр проблем з психолого-педагогічного супроводу мовленнєвого, математичного розвитку дітей дошкільного віку, професійної підготовки здобувачів вищої освіти до формування творчої індивідуальності старшого дошкільника в сучасному освітньому середовищі закладу дошкільної освіти;
 • тема дисертації на здобуття ступеня кандидата педагогічних наук «Наступність в екологічному вихованні старших дошкільників і першокласників» за спеціальністю 13.00.01 – теорія та історія педагогіки;
 • тема дисертації на здобуття ступеня доктора педагогічних наук «Теоретичні і методичні засади підготовки майбутнього вихователя до формування творчої індивідуальності старших дошкільників» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;
 • автор понад 100 публікацій, з них: 2 монографії одноосібні, 7 – колективних, 2 статті проіндексовані у міжнародні й наукометричній базі Web of Science, 8 – навчально-методичних посібників;
 • член спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01  в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти (педагогічні науки);
 • член редакційної колегії Збірника наукових праць УДПУ імені Павла Тичини та збірника наукових праць «Проблеми підготовки сучасного вчителя, які відноситься до категорії В;
 • керівник кафедральної теми: «Психолого педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії закладу дошкільного освіти і сім’ї» (реєстраційний номер 0111U007533);
 • завідувач науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член науково-методичного центру психологічного та дидактичного супроводу НУШ;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • керівник науково-дослідного студентського гуртка «Психолого педагогічний супровід мовленнєвого розвитку дитини дошкільного віку».

Державні нагороди

 • нагрудний знак «Відмінника освіти України» (20.10.2008 р.);
 • Грамота Міністерства Освіти України (2002 р.);
 • нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення» (22.12.2018 р.);
 • диплом лауреата премія ім. Народного учителя О. А. Захаренка (2020 р).

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E–mail: ishhenko.1@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33