Новини, події, оголошення

Дистанційне навчання продовжується

         Мовленнєвий розвиток дошкільника має особливе значення у формуванні особистості, адже мовлення дитини визначає великою мірою її інтелектуальний, комунікативний та загальнокультурний рівень. Завдання педагога – активізувати мовленнєвий розвиток дитини, спрямувати цей процес у потрібне русло, сприяти закріпленню у дітей мовленнєвої культури та грамотності.

          Майбутні вихователі, здобувачі другого курсу факультету дошкільної та спеціальної освіти спробували на практичних заняттях з дошкільної лінгводидактики, удосконалювали вміння розрізняти типи занять, їх види та особливості проведення в різновікових групах.

       

      Здобувачі другого курсу демонстрували та аналізували комплексні, тематичні, комбіновані заняття з розвитку мови у закладі дошкільної освіти.

           Адже, основна форма роботи у ЗДО – заняття. До нього вихователь має ретельно підготуватися. Зважаючи на процеси індивідуалізації освіти, під час занять із мовленнєвого спілкування вихователю треба враховувати особливості кожної дитини.

         

     По завершенню заняття здобувачі підсумували, що для закріплення знань, отриманих на занятті, важливо оптимально організувати мовленнєве середовище для дітей у повсякденному житті. Необхідно задіяти мовлення як важливий засіб спілкування в усіх видах дитячої діяльності.