Діяльність науково-дослідного центру “Цифрової педагогіки в дошкільній та спеціальній освіті”

Звіт про діяльність Центру за 2019-2020 н.р.

Звіт про діяльність Центру за 2022 р

Звіт про діяльність Центру за 2023 р.


Мета діяльності Центру цифрової педагогіки в дошкільній та спеціальній освіті – модернізація та інтенсифікація професійної підготовки педагогічних кадрів, в основу якої мають закладатися інформаційно-комунікаційні технології, які сприяють формуванню педагога-дослідника в сфері дошкільної та спеціальної освіти.

Центр цифрової педагогіки у дошкільній та спеціальній освіті працює за такими напрямками:

– вивчення та систематичне впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в практику викладання навчальних дисциплін викладачами факультету дошкільної та спеціальної освіти;

– розробка та запровадження в освітній процес факультету навчальних дисциплін, зокрема «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Інтернетика та прикладні технології в освіті», «Цифрова педагогіка дошкільної та спеціальної освіти» та ін.;

– наукові дослідження викладачів факультету в галузі дошкільної та спеціальної освіти;

– науково-методичне, інформаційне та мультимедійне забезпечення освітнього процесу в дошкільних та спеціальних закладах, на факультеті – новими монографіями, посібниками та мультимедійним супроводом;

– організація методичних об’єднань, семінарів, практикумів, воркшопів.

Науковцями Центру укладено угоди про співпрацю з відділом освіти Уманської міської держадміністрації, ЗДО м. Умані.

Центр цифрової педагогіки має забезпечити такі умови:

– створити банк інформації про новітні програми та сучасні інформаційно-комунікаційні технології, методичне забезпечення їх, про рекомендації їх використання в дошкільних та спеціальних закладах;

– давати рекомендації щодо вибору й адаптації державних програм та цифрових ресурсів з урахуванням освітніх закладів;

– проводити експертну оцінку програм, інформаційних та прикладних технологій, посібників (зокрема і електронних), створених практиками;

– організовувати і проводити науково-методичну, дослідно-експериментальну роботу над створенням та впровадженням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, перспективного педагогічного досвіду в процес виховання й навчання дітей дошкільного віку.