Новини, події, оголошення

ЧЕТВЕРТА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДИДАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ».

На базі Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського факультету соціальної та психологічної освіти, факультету дошкільної та спеціальної освіти 21–22 травня 2020 року відбулась заочна Четверта Міжнародна науково-практична конференція «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ ПСИХОДИДАКТИКИ: ФІЛОСОФСЬКІ, ПСИХОЛОГІЧНІ ТА ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ».

До участі у конференції долучились не лише провідні українські заклади, а й учасники із закордонних закладів, а саме: Білорусі, Казахстану, Канади, Литви, Польщі. Загалом – 135 учасників.

Робота велась за такими напрямами, як: психодидактика та психопедагогіка: від історії та теорії ‒ до практики (філософські, педагогічні, психологічні та соціальні аспекти); сучасні особливості навчання та виховання у закладах дошкільної, загальної середньої, вищої та післядипломної освіти на засадах традиційного, інклюзивного та інтегрованого підходів; порівняльний аналіз та ретроспектива психодидактичних (психопедагогічних) ідей; лінгводидактика та лінгвопсихологія: історичні та сучасні аспекти.

Науковий інтерес в оргкомітету конференції викликали доповіді:

  • Карпенко Орести, д. пед. наук, проф. кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. «Інтерактивні методи виховання дітей старшого дошкільного віку».
  • Андросової Анни, студентки ІV курсу 4 групи факультету соціальної та психологічної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. «Суть прокрастинації та способи протидії їй».

За результатами конференції буде видано збірник тез. З програмою конференції та збірником тез можна ознайомитись на нашій сторінці Facebook: https://www.facebook.com/groups/pundlpd/?ref=bookmarks

Щиро дякуємо за активну участь у нашому науковому заході! Запрошуємо до подальшої співпраці!