Новини, події, оголошення

РОБОТА ЕКСПЕРТНОЇ КОМІСІЇ НА ФДСО

У період з 5 по 7 лютого 2018 року на факультеті дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини працювала експертна комісія, затверджена наказом МОН України (№66-л від 18. 01. 2018 р.) «Про проведення акредитаційної експертизи» у складі головуючої Дмитрієвої Ірини Володимирівни – завідувача кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», доктора педагогічних наук, професора та Шульженко Діни Іванівни – професора кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктора психологічних наук, професора.

Завданням експертів було проаналізувати якість підготовки фахівців спеціальності 016 «Спеціальна освіта», освітній ступінь «спеціаліст» факультету дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Знайомство комісії з університетом розпочалося з проведення екскурсії навчальними корпусами №1 та №3 Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. У ході екскурсії експерти познайомилися з першим проректором університету, доктором педагогічних наук, професором Гедзиком Андрієм Миколаєвичем, який побажав їм плідної та продуктивної роботи. У супроводі декана факультету дошкільної та спеціальної освіти Демченко Ірини Іванівни, заступника декана з навчальної роботи декана факультету Білан Валентини Андріївни, т.в.о. завідувача кафедри спеціальної освіти П’ясецької Наталії Анатоліївни відвідали музей університету, де вони ознайомилися з історією створення та розвитку університету, здобутками, перемогами та нагородами. Експерти ознайомилися з роботою наукових центрів та науково-дослідних лабораторій університету. Екскурсія закінчилася ознайомленням з навчальними аудиторіями факультету дошкільної та спеціальної освіти. Члени комісії відзначили якісне та сучасне оснащення науково-дослідних центрів та лабораторій факультету, кабінету індивідуальної корекції мовлення, навчальної аудиторії ЛФК та масажу. У ході екскурсії експерти познайомилися із Заслуженим майстром народної творчості, кандидатом педагогічних наук, доцентом, доцентом кафедри дошкільної освіти Поліщук Оленою Василівною.

У ході роботи експертної комісії було проведено лекцію «Психологічні основи корекційного виховання дітей з аутистичними порушеннями», яку провела член комісії доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психокорекційної педагогіки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Шульженко Діна Іванівна. На лекції були присутні викладачі факультету дошкільної та спеціальної освіти, студенти, батьки дітей, які мають порушення аутистичного спектру та працівники Уманського навчально-реабілітаційного центру. Дослідниця висвітлила базові теоретичні та практичні аспекти проблем аутизму, розкрила особливості аутистичних порушень дітей та дорослих. Лектор та присутні активно дискутували з різноманітних теоретичних і практичних питань навчання, виховання та розвитку зазначеної категорії дітей.

Наступного дня, 6 лютого, експертна комісія продовжила роботу перевіркою акредитаційної справи. Членам комісії було надано всі необхідні матеріали, документи, угоди, навчально-методичні комплекси, які підтверджують якісну та ефективну підготовку фахівців спеціальності 016 «Спеціальна освіта» освітнього ступеня «спеціаліст». У ході перевірки неточності та недоліки, на які вказала комісія, було одразу усунено.

На завершення перебування експертної комісії в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини, 7 лютого, було організовано екскурсію визначними місцями міста Умань, зокрема Ірина Володимирівна та Діна Іванівна разом із завідувачем кафедри психології та педагогіки розвитку дитини, доктором педагогічних наук, професором Іщенко Людмилою Валентинівною, доктором педагогічних наук, професором кафедри дошкільної освіти Семчук Світлани Іванівни та т. в. о. завідувача кафедри спеціальної освіти П’ясецькою Наталією Анатоліївною відвідали серце нашого міста – Національний дендрологічний парк «Софіївка», краса якого вразила гостей. Могилу цадика Рабі Нахмана, засновника брацлавського хасидизму. Ці прикраси Умані захопили експертів, викликали безліч приємних та позитивних емоцій.

Результати проведеної акредитаційної експертизи освітньої діяльності в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини та аналіз поданих матеріалів дозволив експертній комісії зробити висновки, що освітньої підготовка майбутніх логопедів, дефектологів за освітнім ступенем «спеціаліст» в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини відповідає встановленим вимогам до названих рівнів навчальної підготовки і забезпечує державну гарантію якості освіти.

Заключним етапом роботи експертної комісії було підписання документів акредитаційної справи. У знак глибокої вдячності, поваги та побажань успіхів експерт Шульженко Діна Іванівна подарувала факультету дошкільної та спеціальної освіти свої наукові доробки: монографію «Освітньо-психологічна інтеграція (інклюзія) дітей із аутизмом», навчально-методичний посібник «Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку з інтелектуальними та аутисчними порушеннями» та науково-методичне видання «Аутизм – не вирок». На згадку про факультет дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та із вдячністю за продуктивну співпрацю, проведену глибинну та компетентну роботу, членам комісії було презентовано авторські картини Заслуженого майстра народної творчості України, кандидата педагогічних наук, доцента, доцента кафедри дошкільної освіти – Поліщук Олени Василівни.