День: 01.11.2023

Новини, події, оголошення

ПЕРША ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА МАГІСТРІВ

Сучасне суспільство потребує фахівця з глибокими теоретичними та практичними знаннями, з навичками успішного оволодіння педагогічною майстерністю. Набуття студентами зазначених особистісних

Read More
Новини, події, оголошення

Звітна конференція за результатами виробничої практики зі студентами 411, 412, 413 груп IV курсу ОС «Бакалавр» денної форми навчання спеціальності: 012 Дошкільна освіта

Швидко промайнула виробнича педагогічна практика у здобувачів вищої освіти IV курсу ОС «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності: 012 Дошкільна освіта 411, 412, 413

Read More