Звіт

ЗВІТ

 НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ

«В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І ШКОЛА ХХІ СТОЛІТТЯ»

Лабораторія працює під егідою Національної академії педагогічних наук України (договір від 07.10.1996 р), керівником якої з 2019 року є доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри дошкільної освіти Кушнір В.М.

Продовжується робота над дослідженнями педагогічної спадщини В.О. Сухомлинського та впровадження ідей педагога в освітній процес.

За звітний період:

підготовлено матеріали до колективної монографії з проблем підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти;

здійснюється керівництво написанням магістерських кваліфікаційних робіт;

у літній період співпрацювали  з Fundacja Jeden Uniwersytet (Познань, Польща), зокрема проф. Кушнір В.М.  провела 7 занять  з різними віковими категоріями дітей  в Рółkoloniа Kindernalia для  польських та українських дітей. (інформація на сайті: https://fdo.udpu.edu.ua/spivpratsya-z-fundacja-jeden-uniwersytet/) та займалася волонтерською діяльністю при Caritasie Archidiecezji Poznańskiej (Познань, Польща) у рамках акції Допомога українцям (наявний договір про співпрацю);

членами лабораторії надруковано 1 статтю проіндексовану в Web of Science, 4 статей у міжнародні видання та 8 статей в збірниках категорії Б.

На базі лабораторії проведено Всеукр. наук.‑практ. конф. «Професійна підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку освіти» (м. Умань, 18 лист. 2022 р.) та видано збірник тез за матеріал конференції.

Видавнича діяльність членів лабораторії за звітний період

Стаття WOS

Semchuk, B., Havryliuk, S., Karnaukh, L., Balakirieva, V., Palshkova, I., Leonova, V., Bida, O. Professional Mobility as a Factor of Professional Success of a Modern Specialist in the Conditions of Distance Learning. IJCSNS International Journal of Computer Science and Network Security. VOL. 22(8). 2022. PP. 260-268. (Web of Science) Q3 http://paper.ijcsns.org/07_book/202208/20220832.pdf 

Праці що опубліковані у закордонних виданнях:

 1. Кушнір В. Результати експериментального дослідження формування управлінської компетентності майбутніх фахівців ЗДО // Multidisciplinární mezinárodní vědecký magazín “Věda a perspektivy” je registrován v České republice. Státní registrační číslo u Ministerstva kultury ČR: E 24142. № 2(9) 2022. str. 272 С. 174-185

http://perspectives.pp.ua/index.php/vp/issue/view/41

 1. Попиченко С.С. Дослідження впливу особистісно зорієнтованих технологій на підвищення навчальних досягнень учнів початкової школи. Modern engineering and innovative technologies. international periodic scientific journal. Issue 21. Part 3. 2022. Pp. 61–70. https://www.moderntechno.de/index.php/meit/issue/view/meit21-03/meit21-03
 2. Skrypnyk N.I. Рrinciples of organization of methodical work in preschool educational institutions in modern realities // Scientific World Journal. issue №11 Part 5. Svishtov, Bulgaria, 2022. Р.69-75. https://www.sworldjournal.com/index.php/swj/issue/view/swj11-05/swj11-05-066.
 3. Skrypnyk N. conceptual foundations of managerial activity in preschool educational (principles of organization of methodical work). Рolish journal of science №56 (2022). Warszawa. Poland. P. 31-34. https://mail.google.com/mail/u/0/?shva=1#inbox/FMfcgzGqRZZZlFJSDMKTfwJTpKjBwFTn?projector=1&messagePartId=0.1
 4. Гарбар С.В. Особливості виховання культури поведінки дітей дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. «viae educationios: studies of education and didactics» № 1 / 2022.

У наукових виданнях України (категорія Б):

 1. Гаврилюк С.М. Розвиток креативності дітей дошкільного віку як фактору активізації іх лідерських якостей. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань, 2022. Вип. 1(7). С. 50-55.https://doi.org/10.31499/2706-6258.1(7).2022.261088
 2. Гарбар С.В. Використання мультиплікаційних фільмів у формуванні природознавчої компетентності дітей молодшого шкільного віку. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». Випуск 1 (50). 2022. С.56-59. http:// udpu.edu.ua/mydspace
 3. Гарбар С.В. Критерії, показники та рівні вихованості культури поведінки дітей старшого дошкільного віку. Наукові інновації та передові технології. Серія: Педагогіка. Випуск 4 (6). 2022. С.35-49. http://dspace.udpu.edu.ua/mydspace
 4. Залізняк А. М. Формування моральної особистості дошкільника у процесі трудового виховання Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань. Вип. 1(7), 2022. С. 172-179.
 5. Кушнір Валентина Організаційні аспекти формування управлінської  компетентності майбутніх фахівців ЗДО // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. № 1(7) (2022). С. 172-179   http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261224
 6. Кривда В. Самоосвіта вихователя у сучасному закладі дошкільної освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Вип. 2, 2022. С.54-61. http://znp.udpu.edu.ua/article/view/262917
 7. Попиченко С.С. Психологічні особливості розвитку моральної сфери в дошкільному дитинстві. Збірник наукових праць Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Вип. 1(7), 2022. С. 138–147. http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261219
 8. Скрипник Н.І. Актуалізація розвитку професійних компетентностей та особистісних якостей вихователя-методиста закладу дошкільної освіти. Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи. Умань. Вип. 1(7), 2022. С. 62-68. http://ppsh.udpu.edu.ua/article/view/261208