ЗУСТРІЧ ГАРАНТА ЗІ СТУДЕНТАМИ

На факультеті дошкільної та спеціальної освіти відбулася чергова зустріч гаранта освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти (молодший бакалавр) кандидата педагогічних наук, доцента кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Підлипняк Ірини Юріївни зі студентами 11 та 21 груп.

На зустрічі  було розглянуто освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» та «Положення про порядок вільного вибору навчальних дисциплін здобувачами вищої  освіти».

Ірина Юріївна ознайомила студентів з метою освітньо-професійної програми, її орієнтацією, особливостями та основним фокусом. Гарант охарактеризувала  загальні, фахові компетентності та програмні результати навчання. Також, поінформувала студентів із порядком вільного вибору навчальних дисциплін в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Друк