Новини, події, оголошення

ВИПУСКНИЙ ЕКЗАМЕН «ПСИХОЛОГІЯ»

09 червня розпочався випускний екзамен «Психологія», який проходить в системі Moodle, для студентів денної форми навчання за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальність 012 Дошкільна освіта., освітньої програми: Дошкільна освіта. Психологія.

Перед початком екзамену голова екзаменаційної комісії кандидат педагогічних наук, доцент Дука Т.М. зробила перекличку, під час якої випускники пройшли ідентифікацію.

Потім секретар екзаменаційної комісії Журавко Т.В. покроково ознайомила студентів з особливостями складанням дистанційного випускного екзамену.

Члени комісії: декан факультету дошкільної та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Попиченко С.С., кандидат педагогічних наук, доцент Залізняк А.М. та кандидат педагогічних наук, доцент Скрипник Н.І. бажають випускникам успіхів у складанні випускної атестації!