Видавнича діяльність факультету

Монографії

1. Демченко І. І. Підготовка вчителя до роботи в інклюзивній початковій школі : моногр. / І. І. Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – 500 с.

2. Бабій І.В. Теоретико-практичні засади формування готовності педагога до творчого розвитку школярів в умовах інклюзивної освіти : колективна монографія / І. Демченко, І. Бабій, М. Пічкур. – Умань : ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2016. – 198 с.

3. Гаврилюк С. М. Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до педагогічної творчості: теорія і методика: монографія / С. М. Гаврилюк. – Умань: Вид. «Сочінський М. М.», 2015. – 352 с.

4. Кушнір В. М. Теорія і практика профільного навчання в історії розвитку вітчизняної школи (друга половина ХІХ–ХХ ст.). Монографія / В. М. Кушнір. – Умань : Видавець «Сочінський», 2016. – 418 с.

5. Семчук С.І. Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів: теорія та практика /: моногр. / С. І. Семчук. – Умань: ФОП Жовтий О. О., 2016. – 400 с.

Навчальні посібники

1. Іщенко Л.В. Спеціальна методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Л. В. Іщенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 84 с. – Бібліогр.: с. 42.

2. Іщенко Л.В. Методика викладання фахових дисциплін у ВНЗ : навч.-метод. посіб. / Л. В. Іщенко. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2016. – 76 с.

3. Поліщук О. Спецметодика фізичного виховання: навчально- методичний посібник – частина ІІ / Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 72 с.

4. Поліщук О. Спецметодика фізичного виховання: навчально- методичний посібник: частина І./ Олена Поліщук. – Умань : ФОП Жовтий, 2016. – 56 с.

5. Попиченко С.С. Актуальні проблеми сучасних досліджень дитячої психології: навч. пос. / укладач Попиченко С.С. – Умань : Візаві – 2016. – 140 с.

6. Скрипник Н.І. Групова психокорекція (з практикумом) : навчально-методичний посібник / укладач Н. І. Скрипник. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 100 с.

7. Скрипник Н.І. Актуальні проблеми правового виховання дітей дошкільного віку: навчально-методичний посібник / укладач Н. І. Скрипник. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2016. – 48 с.

8. Демченко І. І. Готовність учителя початкових класів до роботи в умовах інклюзивної освіти : структура та діагностика : навч.-метод. посіб. / І. І. Демченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – 160 с.

9. Демченко І.І.Дидактичні та корекційно-розвивальні технології інклюзивної початкової школи : зб. матеріалів для метод. забезпеч. навч.- виховного процесу / Уклад. І. І. Демченко. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – 146 с.

10. Демченко І.І.Інклюзивна педагогіка початкової школи : навч.- метод. посіб. / Уклад. І. І. Демченко. – Умань : Візаві, 2016. – 320 с.

11. Бабій І.В. Арт-терапія в освіті та соціальній сферіії: навчально- методичний посібник / укл. І.В. Бабій – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 128 с.

12. Білан В.А. Методологічні та теоретичні проблеми психології : навч.-метод. посібн. / улад. Валентина Андріївна Білан. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 131 с.

13. Білан В.А. Основи психокорекції. Практикум з групової психокорекції : навч.-метод. посібн. / улад. Валентина Андріївна Білан. – Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. – 131 с.

14. Голуб В. М., Голуб Н. П. Основи природознавства. ‒ Умань: Видавничо-поліграфічний центр “Візаві”, 2016. – 420 с.

15. Голуб Н. П. Основи психокорекції, психотренінгу та психоконсультування дітей із ТМП : навч. посібник для студентів факультету дошкільної та корекційної освіти. ‒ Умань : ФОП Жовтий О. О. ‒ 142 с

16. БегасЛ.Д. Логопедичні практикуми: навчально-методичний посібник / укладач Л.Д.Бегас – Умань : « Жовтий», 2016 – 124с.

17. Чепка О.В. Сучасні системи спеціальної педагогіки та психології: навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 108 с.

18. Чепка О.В. Спеціальна педагогіка з історією логопедії: навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 103 с. 19. Чепка О.В. Ігри в логопедичній роботі: навчально-методичний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 180 с.

20. Чепка О.В. Спеціальна психологія. У питаннях і відповідях: навчальний посібник / укл. О. В. Чепка – Умань : ВПЦ «Візаві», 2016 – 104 с. 21. Пясецька Н.А. Основи психологічного консультування осіб з тяжкими мовленнєвими порушеннями. – Умань: Візаві; 2016. – 120 с.

22. Дука Т.М. Психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами: навч.-метод. посіб. / Т.М.Дука – Умань : : ФОП Жовтий, 2016. – 104 с.

23. Рогальська Н.В. Українське народознавство у вихованні дітей: навч.-метод. посіб. Для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Дошкільна освіта» / Н.В. Рогальська – Умань : : ФОП Жовтий, 2016. – 129 с.

24. Дудник Н. А. Економічне виховання дітей дошкільного віку: значення, специфіка, супровід : навч.-метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 35 с.

25. Дудник Н. А. Тематичні економічні прогулянки в дошкільному навчальному закладі : метод. посіб. / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 47 с.

Інші наукові видання (словники, переклади наукових праць, науковий коментар, бібліографічний покажчик тощо)

1. Дудник Н. А. Взаємодія дошкільного навчального закладу із сім’єю: метод. посібник / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 49 с.

2. Дудник Н. А. Економіка для дошкільників: програма для дітей старшого дошкільного віку / Н. А. Дудник. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 29 с.