Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

захистила кандидатську дисертацію за темою “Проблеми розумового виховання на сторінках часопису «Советская педагогика» (1937-1991)”
Цимбал-Слатвінська С.В. – здійснює науково-дослідну роботу у відповідності з кафедральною темою «Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти».
У 2017 р. пройшла наукове стажування на базі Інституту Академічної та Наукової Співпраці (м. Тбілісі, Грузія).
Основнінавчальні курси, викладання яких забезпечує Цимбал-Слатвінська С.В.: Професійне мовлення логопеда та
Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення.
Здійснює керівництво написання випускних кваліфікаційних робіт.

Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має 36 публікацій, з них 30 наукових та 6 навчально-методичного характеру, у тому числі наукові праці, опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 20 праць, з них 14 наукового та 6 навчально-методичного характеру, у т.ч. після захисту 3 – публікації у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus або Web of Science.

Основні праці:
Навчально-методичні посібники:
1. Професійне мовлення логопеда: навч. посіб. / уклад. С.В. Цимбал-Слатвінська. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 152 с.
2. Формування комунікативних умінь дітей з вадами мовлення: навч. посіб. / уклад. Цимбал-Слатвінська С.В. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2017. – 120 с.
3. Робичий зошит для вивчення дисципліни «Історія педагогіки» / уклад. С.В. Цимбал-Слатвінська. – Умань : Видавничо-поліграфічний центр «Візаві», 2015. – 100 с.
Монографія:
1.Проблеми розумового виховання на сторінках часопису «Советская педагогика» (1937-1991) [монографія] / С.В. Цимбал-Слатвінська.- Умань : ВПЦ «Візаві», 2014 .- 198 с.