Семінар 21.04.2021

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Регіональному

 науково-методичному семінарі

«Підготовка майбутніх вихователів до професійної

діяльності як педагогічна проблема»

що відбудеться 21 квітня 2021року в м. Умань

 

Тематичні напрями:

  1. Професійна підготовка майбутнього вихователя: сучасні виклики
  2. Психологічні аспекти підготовки майбутніх фахівців.
  3. Підготовка майбутнього педагога до роботи з дітьми в умовах упровадження інклюзивного навчання

 

Програма проведення семінару:

9.30-10.00 – реєстрація учасників семінару;

10.00-11.00 – пленарне засідання;

11.00-11.30 – кава-брейк;

11.30-13.00 – секційні засідання.

 

Форми участі у семінарі:

  • виступ на пленарному засіданні;
  • виступ на секційному засіданні;
  • заочна участь.

 

До початку роботи семінару планується видання збірника тез доповідей.

Для участі у роботі конференції необхідно до 15.04.2021 р. надіслати на адресу оргкомітету  amz423422@gmail.com    :

  • заявку на участь у семінарі (зразок додається);
  • текст тез.

 

Обсяг тез від 2 до 3 повних сторінок тексту формату А-4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (версія не нижче 6.0). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 3.0 см, праворуч – 1.0 см.

Подавати відредагований текст (без нумерації сторінок) з вказаними відомостями про автора (прізвище, ініціали, місце роботи, навчання). На окремому аркуші після тексту додається заявка на участь у регіональному  науково-методичному семінарі (за зразком).

Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти фізичних та юридичних осіб. Вартість 1 сторінки становить 45 грн.

Матеріали просимо надсилати за електронною адресою:

amz423422@gmail.com

 

Заявка

на участь у регіональному

 науково-методичному семінарі

«Підготовка майбутніх вихователів до професійної

діяльності як наукова проблема»

що відбудеться 21 квітня 2021року в м. Умань

 

 

Назва доповіді

 

 
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  
Повна адреса учасника семінару  
Повна назва ЗВО /установи/ організації учасника семінару  
Посада наукового керівника  
Науковий ступінь наукового керівника  
Вчене звання наукового керівника  

Контактні телефони

(роб., дом., мобільний – обов’язково)

 
E-mail  
Факс  

Участь у семінарі:

–        виступ на пленарному засіданні;

–        виступ на секційному засіданні;

–        заочна участь

(потрібне вказати)

 

 

 

Зразок оформлення тез

 

 

Іванов І. І.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНЕ

ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ