Семінар 27.09.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Шановні  науковці, викладачі, практичні працівники, практикуючі психологи, студенти!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіонального науково-методичного семінару «Формування здоров’язбережувальної компетентності у  майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти», який відбудеться 27 вересня 2019 року на базі факультету дошкільної і спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета семінару – визначення сучасних акцентів на особливостях формування здоров’язбережувальної компетентності у  майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти.

 

Тематичні напрями роботи семінару:

 1. Перспективи та актуальні проблеми здоров’язбереження дітей та молоді.
 2. Філософія здоров’я. Теоретико-методологічні засади здорового способу життя.
 3. Психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’я і здорового способу життя у дітей та молоді.
 4. Використання здоров’язбережувальних та оздоровчих методів, методик та технологій у роботі з дітьми дошкільного віку.
 5. Психічні, духовні та фізичні компоненти здоров’я: теорія та практика.

Програма семінару:

27 вересня 2019 року

 • урочисте відкриття;
 • пленарне засідання;
 • робота секцій.

 

Умови участі у семінарі:

Бажаючим взяти участь у семінарі необхідно до 20 вересня 2019 року надіслати заявку (Додаток 1) та тези, оформлені згідно вимог (Додаток 2), для публікації в оргкомітет на e-mail: kaf-pppi@meta.ua окремих файлах на кшталт: Коваленко _заявка, Коваленко_тези)

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 35 грн за сторінку комп’ютерного набору. Вартість пересилки збірника – 20 грн.

На одну наукову працю видається один примірник збірника. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 25 грн. за кожний додатковий примірник.

Усі витрати, пов’язані з участю у семінарі (проїзд, проживання (готель), харчування) – за рахунок учасників.

Оплату публікації можна здійснити за адресою: 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 30а, поштове відділення № 8, а/с 830. Журавко Тетяна (тел. моб. 0987497995).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

(04744) 3-45-33 – деканат факультету дошкільної і спеціальної освіти.

0634699494 – канд. пед. наук, доц. Мельникова Ольга Миколаївна.

Адреса: 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова  28 (новий корпус), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Електронна адреса: kaf-pppi@meta.ua

ДОДАТОК 1

Заявка на участь у

Регіональному науково-практичному семінарі

Формування здоров’язбережувальної компетентності у  майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, посада  
Місце роботи  
Домашня адреса  
Телефон  
Е-mail  
Тема доповіді  
Очна чи заочна участь у семінарі  
Запланований виступ на пленарному засіданні  
Заявка на проживання (готель)  

ДОДАТОК 2

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез – 2-3 сторінки. Публікації мають бути відредаговані та відкоректовані у такому оформленні:

 • назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);
 • ім’я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок – назва міста (курсивом, праворуч);
 • через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;
 • посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]
 • через рядок після основного тексту подається література в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 6 джерел).

Редактори залишають за собою право не публікувати тези, які не відповідають вимогам проведення семінару. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор).

Зразок оформлення тез

 

Коваленко Л.С.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Зміст і технології формування та збереження здоров’я дітей і сучасної молоді

Чекаємо Вашої участі!