Семінар 25.04.2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ РОЗВИТКУ ДИТИНИ

 

Шановні  науковці, викладачі, практичні працівники , студенти!

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Регіонального науково-методичного семінару Проектування розвитку освітнього простору в системі і закладах дошкільної освіти, який відбудеться 25 квітня 2019 року на базі факультету дошкільної і спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Мета семінару – визначення актуальних проблем проектування розвитку освітнього простору в системі і закладах дошкільної освіти.

 

Тематичні напрями роботи семінару:

 1. Проектування впровадження освітніх технологій в системі дошкільної освіти та закладу дошкільної освіти.
 2. Превентивне виховне середовище як запорука здорової особистості дошкільника.
 3. Впровадження освітніх технологій Міжнародних проектів «Вчимося жити разом, Садочок – простір дружній до дитини, Lego-конструювання» в освітній простір закладу дошкільної освіти.
 4. Інклюзивний освітній простір як середовище психолого-педагогічної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

 

Програма семінару:

25 квітня 2019 року

 • урочисте відкриття;
 • пленарне засідання;
 • робота секцій;
 • майстер-клас.

Умови участі у семінарі:

Бажаючим взяти участь у семінарі необхідно до 5 квітня 2019 року надіслати заявку (Додаток 1) та тези, оформлені згідно вимог (Додаток 2), для публікації в оргкомітет на e-mail: kaf-pppi@meta.ua окремих файлах на кшталт: Коваленко _заявка, Коваленко_тези)

Видання здійснюється із залученням авторських коштів – 35 грн за сторінку комп’ютерного набору. Вартість пересилки збірника – 20 грн.

На одну наукову працю видається один примірник збірника. Для отримання додаткових збірників необхідно сплатити їх вартість у розмірі 25 грн за кожний додатковий примірник.

Усі витрати, пов’язані з участю у семінарі (проїзд, проживання (готель), харчування) – за рахунок учасників.

Оплату публікації можна здійснити за адресою: 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова, 30а, поштове відділення № 8, а/с 830. Журавко Тетяна (тел. моб. 0987497995).

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

(04744) 3-45-33 – деканат факультету дошкільної і спеціальної освіти.

0634699494 – канд. пед. наук, доц. Мельникова Ольга Миколаївна.

Адреса: 20300, м. Умань, Черкаська обл., вул. Садова  28 (новий корпус), Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Електронна адреса: kaf-pppi@meta.ua

ДОДАТОК 1

Заявка на участь у

Регіональному науково-практичному семінарі

Проектування розвитку освітнього простору в системі і закладах дошкільної освіти

 

Прізвище, ім’я, по батькові  
Науковий ступінь, посада  
Місце роботи  
Домашня адреса  
Телефон  
Е-mail  
Тема доповіді  
Очна чи заочна участь у семінарі  
Запланований виступ на пленарному засіданні  
Заявка на проживання (готель)  

ДОДАТОК 2

Вимоги до оформлення тез

Обсяг тез – 2-3 сторінки. Публікації мають бути відредаговані та відкоректовані у такому оформленні:

 • назва тез (великими літерами жирним шрифтом, відцентрована);
 • ім’я та прізвище автора (жирним курсивом, праворуч); наступний рядок – назва міста (курсивом, праворуч);
 • через рядок подається основний текст: шрифт Times New Roman, розмір 14 кеглів, без переносів, міжрядковий інтервал 1,5, абзацний відступ – 1 см; всі поля по 2 см;
 • посилання в тексті подавати у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки, наприклад: [5, с. 87], де 5 – номер джерела за списком літератури, 87 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [3; 5; 7] або [3, с. 145; 5, с. 25; 7, с. 348]
 • через рядок після основного тексту подається література в алфавітному порядку або в порядку їх використання в тексті (не більше 6 джерел).

Редактори залишають за собою право не публікувати тези, які не відповідають вимогам проведення семінару. Відповідальність за зміст публікації повністю несуть її автори (автор).

Зразок оформлення тез

 

 

Коваленко Л.С.

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Зміст і технології формування та збереження здоров’я дітей і сучасної молоді

                                                     Чекаємо Вашої участі!