Семінар 11.03.2020

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в регіональному науково-методичному семінарі науковців, педагогів та студентів

 

«Вплив мультиплікаційних фільмів на формування гендерних стереотипів»,

 

який відбудеться  11.03.2020 р.

 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

 

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20300.

До участі в регіональному науково-методичному семінарі запрошуємо науковців відповідних галузей освіти і науки, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, учителів загальної середньої освіти, докторантів, аспірантів і студентів, працівників закладів дошкільної освіти.

 

Напрями роботи конференції:

  1. Вплив мультиплікаційних фільмів на міжособистісні взаємини дітей.
  2. Формування у дітей уявлень про гендерні ролі засобами мультиплікаційних фільмів.
  3. Прояви гендерних стереотипів та дискримінацій в сучасних мультфільмах.
  4. Вплив мультфільмів на психічний розвиток дітей.

 

Для участі в конференції необхідно надіслати до оргкомітету: заявку на участь, тези доповіді та копію квитанції про сплату   внеску за участь в cемінарі. Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою для заявки – Заявка (наприклад, Stepko_zajavka.doc), для тез – Тези (наприклад, Stepko_tezy.doc)

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару після його проведення. Усі зазначені матеріали слід надіслати на адресу оргкомітету до 01.03.2020 р. (Email:  skolontay@ukr.net)

З метою відшкодування організаційних, видавничих витрат авторам необхідно сплатити  організаційний внесок – 150 гривень (в цю суму входить і оплата за тези).

 

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Поточний рахунок одержувача: № картки 5168757337165023

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx, *, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, решта – 20 мм; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. У тезах і статтях не повинно бути переносу слів та макросів.

Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор.

Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний.

Робоча мова – українська.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори.

 

 

Зразок оформлення

 

                                                                       Колонтаєвська Світлана Володимирівна
                                                                      викладач-стажист

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 (м. Умань, Україна)

 

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

 

 

Текст тез

Література

 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у родовому відмінку)  
Науковий ступінь, учене звання  
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи навчального закладу), посада  
Адреса для листування (адреса відділення Нової пошти)  
Контактний телефон, e-mail  
Повна назва доповіді (статті)  
Тематичний напрям  

 

Координати організаційного комітету:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини вул. Садова 28, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20300.

 

Телефони:        +380-96-828-21-25 Колонтаєвська Світлана Володимирівна

+380-63-568-11-58 Воєдило Ольга Вікторівна

Електронна адреса: skolontay@ukr.net

 

 

Чекаємо на Вас!