Семінар 12.02.2021

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в регіональному науково-методичному семінарі науковців, педагогів та студентів  

 «Формування особистості дитини

в сучасному інформаційно-комунікаційному суспільстві»,

який відбудеться  12.02.2021 р.

 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини

Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

  вул. Садова, 26, м. Умань, Черкаська обл., Україна, 20300.

До участі в регіональному науково-методичному семінарі запрошуємо науковців відповідних галузей освіти і науки, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих навчальних закладів, учителів загальної середньої освіти, докторантів, аспірантів і студентів, працівників закладів дошкільної освіти.

 

Напрями роботи семінару:

  1. .Соціалізація дітей в сучасному інформаційному суспільстві.
  2. Формування у дітей сучасної картини світу засобами мультиплікаційних фільмів.
  3. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на культуру поведінки дошкільників.
  4. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у вихованні та навчанні дітей.
  5. Організація інформаційно-освітнього середовища сучасного закладу дошкільної освіти.
  6. Інформаційно-комунікаційні форми взаємодії педагога та батьків в умовах ЗДО.
  7. Перспективи використання медіа технологій в роботі вихователя закладу дошкільної освіти.

 

Для участі в конференції необхідно надіслати до оргкомітету: заявку на участь, тези доповіді та копію квитанції про сплату внеску за участь в cемінарі. Назва файлу повинна містити прізвище доповідача із вказівкою для заявки – Заявка (наприклад, Stepko_zajavka.doc), для тез – Тези (наприклад, Stepko_tezy.doc)

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів семінару після його проведення. Усі зазначені матеріали слід надіслати на адресу оргкомітету до 30.02.2021 р. (Emailskolontay@ukr.net)

З метою відшкодування організаційних, видавничих витрат авторам необхідно сплатити  організаційний внесок – 200 гривень.

БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ

Оргвнесок потрібно перерахувати за такими банківськими реквізитами:

Банк одержувача: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Поточний рахунок одержувача: № картки 5168757337165023

 

Вимоги до оформлення матеріалів

Обсяг тез – до 3-х сторінок, текстовий редактор Microsoft Word for Windows у вигляді файлу з розширенням *.doc, *.docx, *.rtf, орієнтація – книжкова (А-4), поля – ліве 25 мм, решта – 20 мм; кегель – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, відступ – 1,25 см. Сторінки не нумеруються. У тезах і статтях не повинно бути переносу слів та макросів.

Праворуч – прізвище, ім’я, по батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, повна назва установи, де працює або навчається автор.

Назва тез через один міжрядковий інтервал посередині рядка (великими літерами, без крапки в кінці): шрифт Times New Roman, кегль 14, жирний.

Робоча мова – українська.

У тексті використовуються заокруглені дужки, а для посилань на джерело—квадратні: [2, с. 55-57, 69; 4,  с. 29], [4, с. 29], де 2 та 4 –порядкові номери у списку використаних джерел; «55-57, 69» та «29» номери сторінок; «;» – між порядковими номерами різних джерел.

За достовірність фактів, цитат, імен, назв та інших відомостей несуть відповідальність автори.

Зразок оформлення

                                                                                                                                     Гарбар Світлана Володимирівна
                                                                                                                                                   викладач-стажист

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

 (м. Умань, Україна)

ФОРМУВАННЯ ОСНОВ КУЛЬТУРИ ПОВЕДІНКИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Текст тез

Література

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю, у родовому відмінку)
Науковий ступінь, учене звання
Місце роботи чи навчання (повна назва організації чи навчального закладу), посада
Адреса для листування (адреса відділення Нової пошти)
Контактний телефон, e-mail
Повна назва доповіді (тез)
Тематичний напрям

 

Координати організаційного комітету:

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини вул. Садова, 26, м.Умань, Черкаська обл., Україна, 20300.

Телефони:        +380-96-828-21-25 Гарбар Світлана Володимирівна

+380-96-104-34-64 Найдюк Ірина Сергіївна

Електронна адреса: skolontay@ukr.net

 

 

Чекаємо на Вас!