Семінар 15.04.2019

Міністерство освіти і науки України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

Факультет дошкільної та спеціальної освіти

Кафедра дошкільної  освіти

 

Шановні колеги педагогічні працівники та  студенти!

Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі

 «ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ»,

яка відбудеться 15 квітня 2019 р. в м. Умань.

 

Тематичні напрями:

  1. Формування психолого-педагогічних компетенцій у студентів факультету дошкільної освіти.
  2. Формування ціннісного спрямування майбутніх вихователів.
  3. Взаємодія ЗВО і ЗДО у формуванні психологічної готовності особистості до педагогічної діяльності.

Для участі у роботі семінару необхідно до 05.04.2019 р. надіслати на адресу оргкомітету dutunaped@gmail.com:

  • заявку на участь у семінарі;
  • текст тез.

Обсяг тез до 3 повних сторінок тексту формату А4 українською мовою, інтервал 1,5, шрифт Times New Roman, кегль 14 у редакторі MS WORD for Windows (.doc або .rtf). Параметри сторінки: поле зверху – 2.0 см, знизу – 2.0 см, ліворуч – 2.0 см, праворуч – 2.0 см.

Подавати відредагований текст з відомостями про автора (без нумерації сторінок). Довідка про автора (повністю прізвище, ім’я та по-батькові, повна назва  роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса, електронна адреса (обов’язково контактні телефони) – подається на окремому аркуші після тексту. Оргкомітет не несе відповідальності за друк і розсилання збірника у випадку відсутності контактних телефонів та повної адреси.

Збірник видається за кошти авторів. Вартість 1 сторінки становить 40 грн. 

 

Матеріали просимо надсилати за адресом:

20303, вул. Садова 28, каб. 318, м. Умань, Черкаська область

на ім’я Кривда В.М., Email: dutunaped@gmail.com

Телефони для довідок:   093- 307-03-32 Попичеко Світлана Сергіївна.

Оргкомітет.