Семчук Світлана Іванівна

Семчук Світлана Іванівна

заступник декана з міжнародної роботи, доктор педагогічних наук, професор

У 2005 році закінчила з відзнакою Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини та здобула кваліфікацію вихователь дітей дошкільного віку. Організатор дошкільного виховання. Інструктор з фізичного виховання дітей дошкільного віку.

У 2010 році закінчила аспірантуру при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Тема кандидатської дисертації «Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку».

У 2016 році закінчила докторантуру при Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Тема докторського дослідження «Теоретико-методичні засади формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти».

Професійна кар’єра:

2005-2007рр. викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2007-2010рр. аспірант кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2011-2012рр. старший викладач кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2013-2016рр. докторант кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

2012-2016рр. доцент кафедри дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

З вересня по листопад 2016 р. – доцент кафедри психолого-педагогічної, превентивної та інклюзивної освіти Уманського державного  педагогічного університету імені Павла Тичини;

 

З листопада 2016 р. по теперішній час – доцент кафедри дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.

Стаж педагогічної роботи у вищому  навчальному  закладі освіти ІІІ-ІV рівня акредитації – 12 років в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми», «Вікова психологія», «Психологія спілкування», «Методика роботи практичного психолога», «Психологічна служба в системі освіти», «Організація психологічної служби в спеціальних установах».

У 2019 році отримала вчене звання професора.

Наукова діяльність:

Сфера наукових інтересів: проблема впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку; формування соціальної компетентності дітей в інформаційному суспільстві; формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти.

Кандидат педагогічних наук з 2011 року.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.08 – дошкільна педагогіка) на тему «Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку» під керівництвом доктора педагогічних наук, професора Рогальської Інни Петрівни захистила 12 листопада 2010 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського (м. Одеса).

Автор понад 60 публікацій: у наукових фахових виданнях, зарубіжних виданнях, журналах та збірниках тез науково-практичних конференцій різного рівня. Співавтор колективної монографії «Соціалізація та виховання особистості у дошкільному дитинстві: теоретичні аспекти та методичний супровід» і автор монографій «Особливості впливу засобів масової інформації на соціалізацію дітей дошкільного віку», «Формування інформаційно-комунікативної компетентності майбутніх вихователів: теорія та практика» та навчально-методичного посібника «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми». Укладач навчальних посібників «Психолого-педагогічні засади міжособистісного спілкування», «Організація психологічної служби в спеціальних установах».

Керівник

  • наукового гуртка «Комп’ютерні технології в роботі з дітьми»;
  • поточних курсових робіт денної та заочної форми навчання;
  • поточних кваліфікаційних робіт денної та заочної форми навчання.

Авторське право:

 Семчук С. І. Засоби масової інформації в процесі соціалізації дошкільників: особливості впливу та методичні рекомендації: Навчально-методичний посібник / С. І. Семчук. – Умань: ВПЦ «Візаві» (Видавець «Сочінський»), 2010. – 80 с. (свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 38439).

Нагороди:

 Медаль за «Відданість справі» (посвідчення № 906, від 4 вересня 2014 року).