Рябошапка Ольга Володимирівна

 

Рябошапка Ольга Володимирівна

 

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат педагогічних наук

 

Обов’язки

 • відповідальна за навчальну діяльність на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини.

Дисципліни, що викладає

 • технології STEM-освіти;
 • методика навчання освітньої галузі «Математика»;
 • теорія і технологія галузі «Математика»;
 • методика навчання письма;
 • інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками.

Освіта

 • 1996–2000 рр. – Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю Музичне мистецтво; кваліфікація «Вчитель музики, музичний керівник»;
 • 2000–2005 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, за спеціальністю Початкове навчання; кваліфікація «Вчитель початкових класів. Вчитель музики у початкових класах»;
 • 2007–2008 рр. – магістратура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за спеціальністю Початкове навчання; кваліфікація «Викладач педагогіки та методики початкового навчання»;
 • 2013–2015 рр. – магістратура Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, за спеціальністю Управління навчальним закладом; кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)»;
 • з 2019 року – по сьогодні – студентка Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за спеціальністю Дошкільна освіта.
 • 2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Професійний і науковий інтерес

 • виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку;
 • управління освітньою діяльністю молодших школярів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;
 • проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • завідувач Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи.

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28. УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E-mail: o.v.riaboshapka@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33