Рябошапка Ольга Володимирівна

 

Рябошапка Ольга Володимирівна

відповідальна за курси підвищення кваліфікації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада

Кандидат педагогічних наук, доцент кафедри

Облікові записи науковця

ORCID; Google ScholarPublons

Обов’язки

 • відповідальна за навчальну діяльність на кафедрі психології та педагогіки розвитку дитини
 • відповідальна за курси підвищення кваліфікації на факультеті дошкільної та спеціальної освіти

Дисципліни, що викладає

 • методика навчання освітньої галузі «Математика»
 • теорія і технологія галузі «Математика»
 • наступність та перспективність дошкільників та молодших школярів в роботі НУШ
 • теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку
 • альтернативні освітні технології

Освіта

 • 1996–2000 рр. – Уманське педагогічне училище ім. Т.Г. Шевченка, за спеціальністю Музичне мистецтво; кваліфікація «Вчитель музики, музичний керівник»;
 • 2000–2005 рр. – Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, за спеціальністю Початкове навчання; кваліфікація «Вчитель початкових класів. Вчитель музики у початкових класах»;
 • 2007–2008 рр. – магістратура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за спеціальністю Початкове навчання; кваліфікація «Викладач педагогіки та методики початкового навчання»;
 • 2013–2015 рр. – магістратура Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» НАПН України, за спеціальністю Управління навчальним закладом; кваліфікація «Керівник підприємства, установи та організації (у сфері освіти та виробничого навчання)»;
 • з 2019–2021 рр. –  магістратура Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, за спеціальністю Дошкільна освіта.
 • 2019 р. – захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук на тему: «Виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку» за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання.

Професійний і науковий інтерес

 • виховання у старших дошкільників поважного ставлення до людей похилого віку;
 • управління освітньою діяльністю молодших школярів в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа»;
 • проблема наступності між дошкільною та початковою ланками освіти;
 • член науково-дослідної лабораторії: «Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті»;
 • член Регіонального центру розвитку дитини «Дивосвіт»;
 • завідувач Науково-методичного центру психологічного і дидактичного супроводу Нової української школи.

 

Контактна інформація

Службова адреса: м. Умань, вул. Садова, 28. УДПУ імені Павла Тичини, каб. 319

E-mail: o.v.riaboshapka@udpu.edu.ua

Телефон: (04744) 3-45-33