Результати наукової діяльності

Захист дисертаційних досліджень та присвоєння вченого звання

Науково-дослідна робота лабораторії спрямована на забезпечення ефективної підготовки та перепідготовки психолого-педагогічних, наукових працівників до професійної діяльності в умовах інклюзивного освітнього простору. Досягнення якісних результатів відбувається в рамках наукової теми: «Теоретико-методологічні засади розвитку спеціальної та інклюзивної освіти» (№ 0116U000114).в

Малишевська Ірина Анатоліївна у грудні 2018 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – «корекційна педагогіка» з теми «Теоретико-методичні основи підготовки фахівців психолого-педагогічного профілю до роботи в умовах інклюзивного освітнього середовища». У серпні 2022 року присвоєне вчене звання – професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Цимбал-Слатвінська Світлана Володимирівна у листопаді 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» з теми «Теорія і практика професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища вищих навчальних закладів». У червні 2022 року присвоєне вчене звання – професор кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Лемещук Марина Анатоліївна у червні 2017 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – «корекційна педагогіка» з теми: «Педагогічні умови соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовленням в дошкільних навчальних закладах».

Черніченко Людмила Анатоліївна у серпні 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 – «освітні, педагогічні науки» з теми «Підготовка майбутніх логопедів до інноваційної діяльності в умовах інклюзивної дошкільної освіти» У квітні 2023 року присвоєне вчене звання – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.

Слатвінська Анна Анатоліївна у червні 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» з теми «Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Калиновська Ірина Сергіївна у червні 2020 року захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – «теорія і методика професійної освіти» з теми «Підготовка майбутніх практичних психологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів» У квітні 2023 року присвоєне вчене звання – доцент кафедри спеціальної та інклюзивної освіти.