Про кафедру

Кафедра дошкільної освіти

Кафедра дошкільної педагогіки і психології Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини створена у 1993 році. У 2016 році кафедру реорганізовано та перейменовано на кафедру дошкільної освіти.

Виконуюча обов’язків завідувача кафедри дошкільної освіти – Ольга Миколаївна Мельникова, кандидат педагогічних наук, доцент.

Професорсько-викладацький склад кафедри охоплює 13, з них 12 штатних працівники. З них: 2 доктори наук, 5 кандидатів наук, 2 викладачі, 1 викладач-стажист, 1 старший лаборант, 1 лаборант, 1 завідувач кабінетом.

Кафедра забезпечує підготовку фахівців

спеціальності 012 Дошкільна освіта:

– освітній ступінь «молодший бакалавр», освітня програма «Дошкільна освіта»;

– освітній ступінь «бакалавр», освітні програми «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта. Психологія», «Дошкільна освіта. Початкова освіта», «Дошкільна освіта. Спеціальна освіта»;

– освітній ступінь «магістр», освітні програми «Дошкільна освіта», «Дошкільна освіта. Початкова освіта»;

спеціальності 016 Спеціальна освіта

– освітній ступінь «молодший бакалавр», освітня програма «Спеціальна освіта»;

– освітній ступінь «бакалавр», освітня програма «Спеціальна освіта».

Викладачі кафедри забезпечують читання педагогічних і психологічних дисциплін на факультеті дошкільної та спеціальної освіти.

Пріоритетним напрямом роботи кафедри дошкільної освіти є «Удосконалення змісту, форм та методів професійно-педагогічної підготовки дошкільних фахівців у закладах вищої освіти на засадах компетентнісного підходу» (реєстраційний номер 0111U007533).

Члени кафедри активно працюють у межах наукової інфраструктури факультету дошкільної та спеціальної освіти. Так, професор В. М. Кушнір виконує функціональні обов’язки керівника науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття», яка є структурним підрозділом університету і посідає провідне місце у справі наукового дослідження та впровадження новітніх педагогічних технологій. Професор С. М. Гаврилюк – керівник Академії обдарованих дітей «Вундеркінд», що функціонує на базі Центру розвитку дитини факультету дошкільної та спеціальної освіти. Доцент А. М. Залізняк здійснює керівництво Науково-дослідним центром «Цифрової педагогіки в дошкільній та спеціальній освіті».

На кафедрі створені міцні традиції постійного наукового пошуку, нових підходів у вихованні, в розробці новітніх технологій, врахування національних особливостей і досвіду як вітчизняних, так і зарубіжних навчальних закладів.

Колектив кафедри об’єднує групу справжніх педагогів-ентузіастів, які ґрунтовно знають проблеми сучасного українського дошкілля та прагнуть посісти відповідне місце у структурі підготовки педагогічних кадрів. Пріоритетним напрямом роботи викладачі кафедри завжди вважали залучення здобувачів вищої освіти до наукової роботи. Результати цієї роботи засвідчують переможні місця у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах та олімпіадах, які посідали здобувачі протягом останніх років.

Члени кафедри входять до Всеукраїнської асоціації імені В.О. Сухомлинського, Всеукраїнської громадської організації «Асоціація працівників дошкільної освіти», Української асоціації дослідників освіти (UERA).

 

Контактна інформація

Телефон: (04744) 3-45-33
E-mail: kafedra_do@udpu.edu.ua
Адреса: м. Умань, вул. Садова, 28, каб. 318