План роботи

РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 

«В.О. СУХОМЛИНСЬКИЙ І ШКОЛА ХХІ СТОЛІТТЯ»

НА 2022/2023 н.р.

Зміст діяльності Термін виконання Відповідальний за виконання
1. Провести організаційне засідання лабораторії та затвердити план роботи на 2022-2023 навчальний рік.

Вересень,

 2022 р.

Керівник

лабораторії

2. У рамках Тижня пам’яті В.О. Сухомлинського провести круглий стіл «Сто порад учителеві від Сухомлинського».

Вересень,

 2022 р.

Кушнір В.М.,

Гаврилюк С.М.

3. У рамках Тижня пам’яті В.О. Сухомлинського провести щорічний конкурс інсценізації творів В.О. Сухомлинського дітьми дошкільного віку.

Вересень,

2022 р.

Гаврилюк С.М.,

Колонтаєвська С. В.

4. Провести регіонально-науково методичний семінар: «Особливості педагогічного спілкування з батьками в умовах військового часу» (для практичних фахівців дошкільної освіти регіону)

Листопад,

2022 р.

Попиченко С.С.

Скрипник Н.І.,

 

5. Провести науково-методичний семінар «Діяльність закладів дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання».

Жовтень

2022 р.

Кушнір В.М.,

Дудник Н.А.

6. Провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Професійна підготовка майбутніх фахівців закладів дошкільної освіти до педагогічної творчості в контексті тенденцій розвитку освіти» 18 листопада 2022 р. Гаврилюк С.М.
7. Підготувати до друку Вісник науково-дослідної лабораторії « «В. О. Сухомлинський і школа XXI століття». Вип. 15

Квітень-травень,

2023 р.

Автори збірника:

члени лабораторії

 

Провести науково-методичний семінар

«Проблема прав дитини: В.О. Сухомлинський у діалозі із сучасністю». 

Березень,

2023 р.

Скрипник Н.І.

 

8. Здійснювати керівництво написанням кандидатських дисертацій та кваліфікаційних робіт магістрів. Протягом року Члени лабораторії
9. Оновлювати інформаційну базу лабораторії «В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття». Протягом року

Члени лабораторії

 

10. Проводити на базі лабораторії екскурсії. Протягом року

Кушнір В.М.,

 

11. Звіт керівника лабораторії про діяльність лабораторії за 2022-2023 навчальний рік та пропозиції щодо діяльності на наступний період.

Травень,

2023 р.

Керівник лабораторії

 

Керівник науково-дослідної лабораторії

«В.О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»

Завідувач кафедри дошкільної освіти,

доктор педагогічних наук, професор                                       проф. Кушнір В.М.