Перспективний план

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

роботи наукової лабораторії

«В. О. Сухомлинський і школа ХХІ століття»

на 2022-2026 р.р.

Проведення на базі лабораторії Всеукраїнської наукової конференції «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття: традиція й інновації», присвяченій 30-річчя діяльності науково-дослідної лабораторії «Василь Сухомлинський і школа ХХІ століття».

Роботу конференції плануємо провести за такими напрямами діяльності лабораторії:

 • результати наукових досягнень членів лабораторії;
 • дослідження інноваційних ідей В. Сухомлинського;
 • здійснення членами лабораторії порівняльно-педагогічних досліджень;
 • спадщина В. Сухомлинського як предмет історико-педагогічних досліджень;
 • перспективи розвитку та впровадження в практичну роботу навчальних закладів ідей В. Сухомлинського.
 1. Обговорення наукових досліджень, що виконуються членами лабораторії:
 2. Випуски щорічних вісників лабораторії.
 3. Проведення наукових конференцій і семінарів різного рівня:
 1. Проведення зустрічей на засіданнях лабораторії:
 • із дослідниками наукового доробку В. Сухомлинського;
 • із педагогічними колективами закладів дошкільної, початкової, середньої освіти для популяризації педагогічних ідей В. Сухомлинського;
 1. Організація для здобувачів вищої освіти екскурсій до Павлиського музею імені В. Сухомлинського;
 2. План видавничої діяльності лабораторії:
 • щорічне здійснення видання вісника лабораторії;
 • публікація колективних і одноосібних монографій, навчальних посібників, підготовлених членами лабораторії;
 1. Популяризація педагогічних ідей В. Сухомлинського в ЗМІ, в інтернет ресурсах.

8.Прийняття активної участі у щорічних Всеукраїнських Сухомлинських читаннях «В. Сухомлинський у діалозі із сучасністю», проведених під егідою Всеукраїнської асоціації В. Сухомлинського.

 1. Дослідження членами лабораторії творчої спадщини В. Сухомлинського за напрямами:
 • В. Сухомлинський і мова;
 • В. Сухомлинський і література;
 • родинне виховання;
 • патріотичне виховання;
 • національне виховання;
 • естетичне виховання;
 • фізичне виховання;
 • екологічне виховання.
 1. Міжнародна діяльність лабораторії:
 • участь у міжнародних конференціях, семінарах тощо;
 • публікації у міжнародних виданнях;
 • стажування.
 1. Дослідження членами лабораторії ідей В. Сухомлинського у глобалізованому педагогічному просторі (Польща, Німеччина, Росія, Китай, Японія, тощо).